fbpx

Tietosuojaseloste

1.6.2018

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Rekisterin nimi: Palvelusta kiinnostuneiden rekisteri
Rekisterinpitäjä: MV Hyvinvoinninpaikka Oy/Hypoxi Joensuu
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Marja Vento, marja(at)hypoxi.fi, puh. 045 148 9980

Mitä tietoja hypoxijoensuu.fi -verkkosivuilla kerätään?

Tällä verkkosivulla kerätään tietoja yhteydenottolomakkeessa, jonka kautta henkilö ilmoittaa halukkuudestaan kokeilla Hypoxi treeniä Joensuun Hypoxi-studiolla tai lähettää palautetta/kysymyksiä studiolle. Lomakkeella kysytään seuraavat tiedot:
• Kokeilukerran varaus: etunimi, sukunimi, ikä, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä vapaa
tekstikenttä
• Muu yhteydenotto: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä vapaa tekstikenttä
Henkilötietoja käytetään:
• Asiakassuhteen hoitamiseen (ml. yhteydenotto asiakkaaseen)
• Tilastollisiin tarkoituksiin
• Markkinointitarkoituksiin
• Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Yhteydenottolomakkeella annettuja tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin, mikäli se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tietoja voidaan luovuttaa Suomessa olevien Hypoxi Studioiden ja HYPOXI Nordic Oy:n välillä asiakassuhteen hoitamisen näin vaatiessa. Tietoja voidaan osittain luovuttaa viranomaisille lain näin vaatiessa. Tietoja ei luovuteta tai myydä Hypoxin ulkopuolisille toimijoille markkinointitarkoituksiin.

Rekisterissä olevan oikeudet

Rekisterissä olevalla on seuraavat oikeudet omien tietojensa osalta:
• Tarkistusoikeus
• Oikaisuoikeus
• Oikeus peruuttaa suostumus
• Poisto-oikeus
Lisäksi henkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että henkilötietoja käsiteltäessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos jonkun palvelukumppanin palvelimet sijaitsevat EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvalloissa, tiedot varmuuskopioidaan ja varmistetaan, että palvelukumppani on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Evästeet ja selailun seuranta

Verkkosivuilla kävijän päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan MV Hyvinvoinninpaikka Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Verkkosivuilla on myös linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta MV Hyvinvoinninpaikka Oy ei vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden omiin yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.